SIRERA, RODOLF

Rodolf SireraTextos

Un fill és un regal de Déu
Pluja

 

 

(València, 1948). És llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de València (1974).
En els seus inicis en el camp teatral s’interessa per l’avantguarda europea i espanyola, d’autors com Samuel Beckett o Fernando Arrabal, amb uns companys de les Escoles Pies. Després, es planteja la possibilitat d’un teatre popular i apareix el Centro Experimental de Teatro. Al principi els muntatges són clàssics i en castellà, però és aquí on escriu el seu primer text en català, La pau (retorna a Atenes), amb el qual obté un important èxit. El grup, però, es dissol en dos corrents irreconciliables, els culturalistes i els polítics. Rodolf Sirera opta per aquesta darrera opció i és quan funda el grup «El Rogle» (1972-1977), format pels germans Sirera, Alfred Mayordomo, Juli Leal, Marilena Casanovas i Claudi Arenas, amb l’objectiu de muntar exclusivament teatre en valencià i cercant-ne la professionalització. Intervenen directament en el «Manifest del Teatre Valencià» que publica el diari Levante el 5 de febrer de 1974. Allí s’hi reivindica la necessitat d’un teatre actual, que tingui present la lectura històrica de la tradició, la incorporació d’autors clàssics i contemporanis universals, la normalització del llenguatge, i l’obtenció d’un ampli suport econòmic i social. De fet, es podria dir que tot aquest procés de renovació del teatre al País Valencià a partir dels inicis de la dècada de 1970 està relacionat de manera molt directa a la intervenció de Rodolf Sirera i del seu germà, Josep Lluís, amb qui escriu conjuntament diverses obres, caracteritzades per la crítica a la realitat política i social valenciana. (Més informació)