Posted on

CONVOCATÒRIA OBERTA – “EN EL MAPA”

CONVOCATÒRIA AMPLIADA FINS EL 20 D’OCTUBRE

Un dels objectius d’AVEET és promoure i donar a conèixer autores i autors de teatre valencians i, en aquest sentit, vos proposem la següent activitat adreçada a l’autoria associada.

Es tracta d’unes lectures dramatitzades que podrien definir-se com a “teatre de transformació” i que conviden a reflexionar al voltant de la realitat viscuda al País Valencià durant els últims anys. Per a dur a terme aquest projecte, proposem la col·laboració amb el col·lectiu de periodistes, ja siga mitjançant la Unió de Periodistes o, directament, amb periodistes o fotoperiodistes independents.

El fil conductor és parlar d’ací i ara a partir de tot el que ha passat al País Valencià des de la caiguda del sistema per la corrupció, la manera en què aquesta ha revertit en un canvi i la possibilitat de regeneració. També es podrien introduir temes perifèrics que estiguen relacionats amb el principal que proposem.

La lectura dramatitzada estarà formada per vàries peces breus i tindran un format comú especificat a les bases. L’espai escènic consistirà en unes taules i, al seu voltant, s’asseurà el públic. Els intèrprets estaran asseguts un a cada costat de la taula i mantindran el diàleg de l’autor/autora nascut de la col·laboració amb el periodista o fotoperiodista.

L’objectiu inicial és realitzar aquest projecte en un teatre de la ciutat de València, preferentment de gestió pública per possibilitar que l’autoria valenciana s’empodere en un lloc escènic on, des de fa molts anys, no ha tingut accés. D’aquesta manera, AVEET reivindica la tornada de la nostra dramatúrgia als teatres públics valencians.

Els textos rebuts s’organitzaran en diferents blocs a partir d’eixos temàtics amb la intenció de proposar diferents recorreguts que l’espectador podrà triar en funció del tema que li resulte més atractiu, per exemple: història, polítiques, barris, llengua, etc.

Els objectius principals d’aquesta activitat són:

 •  Donar difusió i visibilitat a l’autoria teatral valenciana.
 • Apropar el nostre treball a la societat per a fer-la partícip del canvi de model social.
 • Establir relacions amb altres col·lectius professionals, en aquest cas, els periodistes.

Les dramaturgues i dramaturgs de l’AVEET interessades/ats en col·laborar, podran presentar textos ja escrits o creats per a l’ocasió sempre que s’ajusten a les següents premisses.

BASES

 • Es podrà presentar qualsevol autora/autor d’AVEET amb només una proposta textual limitada a 9 pàgines, lletra 12 times new roman i interlineat 1,5.
 • Les lectures es faran en valencià, no obstant, podeu enviar el text també en castellà. Si finalment és seleccionat, el traduirem.
 • Es seleccionaran tantes peces com siga possible, considerant que la idea és tindre una sessió de lectura dramatitzada d’una durada no superior a una hora i mitja.
 •  Els textos seran per a dos personatges.
 • Cada autor/a podrà contactar amb el contacte periodístic que considere. En tot cas, AVEET proporcionarà un llistat de periodistes predisposats a col·laborar i posarà en contacte als autors i periodistes. Aquesta possibilitat es resoldrà per ordre d’arribada de les sol·licituds.
 • La data final de lliurament del text serà el 1 d’octubre, s’haurà d’enviar al nostre correu i vos confirmaren que l’hem rebut. La resolució dels textos seleccionats es donarà a conèixer el 31 d’octubre
 • Els textos es remuneraran atenent el pressupost que AVEET dispose, finalment, per a realitzar l’activitat.
 • Les lectures dramatitzades es faran al mes de desembre, en un espai encara per concretar i dins de la I Trobada de Dramatúrgia Europea: El drac d’Europa.
 • Els textos que participen en les lectures es publicaran junt a la resta d’obres de la citada trobada.
 • Si teniu cap dubte, podeu fer les vostres consultes mitjançant el nostre mail escriptoresiescriptorsteatrals@gmail.com

 

CONVOCATÒRIA AMPLIADA FINS EL 20 D’OCTUBRE

Deixa un comentari